Stanął mu na jej widok a ona jeszcze go possała

kantor