Ruda lacha tylko ciągnie kutacha i jest w tym bardzo dobra