Lody wchodzą jej z wielką przyjemnością

ero
focia