Cycata sucza wypina się na ostrą penetrację od tyłu