Blondi zaopiekowała się jego czarnym wzwodem

kantor