Doprowadziła ją do maksymalnego stanu dojścia

kantor