Posuwa bladą laskę i penetruje jej nieogoloną szparkę