Rozciąga palcem jej dupala a później wkłada dydola