Laska co głęboko obciąga potrzebuje głębokiej penetracji