Jej cipcia jest dziś taka wilgotna, że nie może się jej oprzeć