Poszli w ślinę a reszta sama się potoczyła

kantor