Najpierw jej wylizał a później ją dziabnął

ero
kantor