Młoda poszła w ślinę ze starym a oną ją później zbolcował