Kutas sam stoi na widok tych dwóch wielkich arbuzów