Rozebrała się przed nim i kazała mu siebie zruchać