Ładniejszej wypielęgnowanej cipki jeszcze nie widział