Umyła swoje czekoladowe ciało i wskoczyła do łóżka