Pani redaktor przeprowadziła wywiad jego mikrofonem