Ustawiła sobie dildo na podłodze i siadła na niego