Pokazała mu swoje głębokie umiejętności ciągnięcia pały