Czekoladka i córka młynarza znalazł swoje powołanie