Lasce spotkanej pod marketem zaproponował ruchańsko